Historie

Družstvo AGRA Březnice u Bechyně bylo založeno na podzim roku 1992 jako důsledek transformace původního JZD se startovací výměrou 1700 ha zemědělské půdy. Nyní hospodaříme na výměře zhruba 2600 ha zemědělské půdy, z nichž jsou skoro dvě tisícovky půdy orné. Zbytek jsou trvalé travní porosty. V živočišné výrobě je družstvo zaměřeno na výrobu mléka, hovězího a vepřového masa a produkci plemenného materiálu. Právě živočišné výrobě je podřízena z velké části výroba rostlinná, jejímž úkolem je zabezpečit dostatek kvalitních objemných a jadrných krmiv pro chovaná zvířata. Základ úspěchu naší firmy lze nalézt především v důvěře členů k představenstvu a kontrolní komisi i samotnému hospodářskému vedení družstva. Ihned po založení začalo družstvo investovat s využitím úvěrů za podpory nově vzniklého Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a leasingu. Uvážlivé investice, které v konečném důsledku snižují počet pracovníků a zvyšují produktivitu práce, jsou základem úspěšného podnikání.