Úvod

AGRA Březnice a.s.

Družstvo AGRA Březnice u Bechyně bylo založeno dne 16.10.1992. Zapsáno bylo do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem pod číslem oddíl Dr , vložka 72 dne 3.11.1992.
V roce 2014 došlo na základě rozhodnutí členské schůze družstva ke změně právní formy na akciovou společnost s názvem AGRA Březnice a.s. vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B., spisová značka 2218.

Projekt INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI AGRA BŘEZNICE A.S. – pořízení
V rámci této investice bylo pořízeno pásové minirýpadlo HYUNDAI, model R35Z-9A s prodlouženým ramenem včetně příslušenství (2 ks různých podkopových lopat a 1 ks svahové lopaty)

Směrnice o řešení oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů